Calculadora hiperbòlica de cosinus

Number :    
            
Hyperbolic Cosine :    

Les funcions hiperbòliques són anàlegs de les funcions trigonomètriques ordinàries, o circulars.

La fórmula de les funcions hiperbòliques:

Sínior hiperbòlic de x = sinh x = (e x - e -x ) / 2

Cosinus hiperbòlic de x = cosh x = (e x + e -x ) / 2

Tangent hiperbòlic de x = tanh x = (e x - e -x ) / (e x + e -x < sup>)

COTangent hiperbòlic de x = coth x = (e x + e -x ) / (e x - e -x < sup>)

Secant hiperbòlic de x = sech x = 2 / (e x + e -x )

Cosecant hiperbòlic de x = csch x = 2 / (e x - e -x )

Calculadora hiperbòlica de cosinus