Calculadora d'arcsina en lot

Note:Data[-1,1] should be separated in coma (,), space, tab, or in separated lines.

Number:
Arcsine:

En matemàtiques, les funcions trigonomètriques inverses són les funcions inverses de les funcions trigonomètriques.

Per exemple, Arcsin 0.4 = Sin⁻¹ 0.4 = 23º 34 '41.443 "= 23.57817848º + k × 360º (k = ..- 1,0,1, ..) = -336.42182152º, 23.57817848º, 383.57817848º,. . = 0.41151685rad + k × 2π (k = ..- 1,0,1, ..) = -1.86901012π, 0.13098988π, 2.13098988π, ..

Per exemple, Arcsin -0.5 = Sin⁻¹ -0.5 = -30º 0 '-0 "= -30º + k × 360º (k = ..- 1,0,1, ..) = -390º, -30º, 330º , .. = -0.52359878rad + k × 2π (k = ..- 1,0,1, ..) = -2.16666667π, -0.16666667π, 1.83333333π, ..

y = arcsin (x) gràfic

y

(Graus)

y

(Radian)

x

90 ̊

π / 2

1

60 ̊

π / 3

0.866025

45 ̊

π / 4

0.707107

30 ̊

π / 6

0.5

0 ̊

0

0

- 30 ̊ - π / 6

- 0,5

- 45 ̊

- π / 4

- 0.707107

- 60 ̊

- π / 3

- 0.866025

- 90 ̊

- π / 2

- 1

Calculadora d'arcsina en lot