Calculadora tangent

x:  
    =  
Tangent (x):    
         

Tangent és una funció trigonomètrica d'un angle. Tan (θ) = contrari / adjacent

y = gràfic tangent (x)

x

(deg)

x

(Rad)

tangent (x)

180 ̊

π

0

150 ̊

5π / 6

- 0.57735

135 ̊

3π / 4

- 1

120 ̊

2π / 3

- 1.732051

90 ̊

π / 2

fora del rang

60 ̊

π / 3

1.732051

45 ̊

π / 4

1

30 ̊

π / 6

0.57735

0 ̊

0

0

Calculadora tangent