Calculadora de morter de maóResult:

Calculadora de morter de maó per estimar la quantitat de ciment i sorra necessaris per a la paret donada quan es dóna la longitud i l'alçada de la paret.

Per exemple, quan la longitud i l'alçada són de 2 metres i 3 metres, a continuació, l'àrea de paret és de 6 peus quadrats, la sorra necessària és de 327 (kgs) / 14 (bosses de 25 kg), el ciment requerit és 327 (kgs) / 14 ( Bosses de 25 kg).

Calculadora de morter de maó