Línia paral·lela a través d'una calculadora de punts

Line: X +  Y = 
Point:  ,  
     
Parallel Line Equation :    
 

En la geometria plana, la línia paral·lela d'una línia és que tenen el mateix pendent, de manera que no es creuen ni toquen en cap moment.

Línia paral·lela a través d'una fórmula de calculadora de punts:

A la línia: ax + by = c, la línia paral·lela a través del punt: (x1, y1)

Línia paral·lela: y = (-A / b) x + (a / b) x1 + y1

Per exemple: línia, 5x + 2Y = 1, la línia paral·lela a través del punt (2, 3), el pendent de línia paral·lela és -2.5, de manera que el resultat és y = -2.5x +8.

Línia paral·lela a través d'una calculadora de punts