Distància des d'un punt fins a una calculadora de línies

Line: X +  Y = 
Point:  , 
Distance :
 

La distància des d'un punt fins a una línia també anomenada distància perpendicular és la distància més curta des d'un punt fins a una línia.

Distància des d'un punt fins a una fórmula de línia:

L'equació destral + per + c = 0, la distància de la línia fins a un punt ( x 0 , y 0 ) és

Si el punt d'aquesta línia més propera a ( x 0 , y 0 ) té coordenades ( x 1 , y 1 ), llavors:

Per exemple, Línia: X + 6Y = 9, punt (2,4), la distància de la línia fins al punt és 2.7948.

Distància des d'un punt fins a una calculadora de línies