Volum de tetraedre / calculadora de parellelepen

Enter the vertex P ,,
Enter the vertex Q ,,
Enter the vertex R ,,
Enter the vertex S ,,
 
Volume of Parellelepiped
Volume of Tetrahedron

Volum de fórmula de tetraedre

El volum d'un tetraedre és 1/3 (àrea de la base) * Alçada

Si el tetraedre amb vèrtexs A = (A1, A2, A3), B = (B1, B2, B3), C = (C1, C2, C3), i D = (D1, D2, D3), el volum és ( 1/6) · | Det (A - D, B - D, C - D) |

Volum de tetraedre / calculadora de parellelepen