Calculadora de valor d'interpolació lineal

First Point co-ordinates X1: Y1:
Second point co-ordinates X2: Y2:
Target point x   X:   
 
Interpolated point Y value

Calculadora d'interpolació calcula la coordenada interpolada desconeguda entre les dues coordenades conegudes.

Fórmula de valor d'interpolació lineal

Y = ((x - x 1 ) (i 2 y 1 ) / (x 2 - x 1 )) + y 1

On, x = orientació x coordenades, y = coordenades interpolades y.

X 1 , y 1 = coordenades de primer punt,

X 2 , y 2 = coordenades de segon punt,

Calculadora de valor d'interpolació lineal