Relació o secció 3 calculadora de dimensions (externament / internament)

X1: Y1: Z1:
X2: Y2: Z2:
Ratio
m: n:
     
Coordinates of Point :

Secció o proporció de fórmula internament

(mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n, mz2 + nz1 / m + n)

Secció o proporció de fórmula externament

(MX2-NX1 / M-N, MY2-NY1 / M-N, MZ2-NZ1 / M-N)

La calculadora per trobar les coordenades de punt externament / internament. Quan es donen dos punts i la ració interna o internament M: N, llavors es podria obtenir la coordenada de P.

Relació o secció 3 calculadora de dimensions (externament / internament)