Forma de pendent de punt amb calculadora d'angle

X1= Y1=
Slope= 

Equation:
Angle:

Fórmula de formulari de pendent de punt

y - y1 = m (x - x1)

on m és el pendent i (x1, y1) un punt de la línia.

Per exemple: m = 9 i un punt és (7,5).

Y - 5 = 9 (X - 7), Y = 9X - 58

Forma de pendent de punt amb calculadora d'angle