Gràfics el·lipse

0
5
10
-5
-10
0
5
10
-5
 –  o  +  ←  ↓  ↑  → 
F1
F2
P

PF1 = 11
PF2 = 5

PF1 + PF2 = 16

Click the P point and drag to change.

Podeu moure el gràfic amunt, a l'esquerra, a l'esquerra si manteniu premuda la tecla "Majús" i arrossegueu el gràfic.

Podeu utilitzar això per investigar la propietat que la longitud pf1 + longitud pf2 és constant per a una el·lipse particular. En aquest exemple, pf1 + pf2 = 16.

Gràfics el·lipse