Gràfics de línies paral·leles

 –  o  +  ←  ↓  ↑  → 
A
B

slope m1 = 0.29

slope m2 = 0.29

slope m3 = 0.29

slope m4 = 0.29

slope m5 = 0.29

5
10
-5
-10
5
-5
x
y

Click the A or B point and drag to change.

Podeu moure el gràfic amunt, a l'esquerra, a l'esquerra si manteniu premuda la tecla "Majús" i arrossegueu el gràfic.

Matemàticament, diem si una línia té pendent M1 i una altra línia té pendent M2, les línies són paral·leles si m1 = m2

Gràfics de línies paral·leles