Orthocenter d'una calculadora de triangle

Enter the coordinates of a traingle:
     X    Y
A:
B:
C:
 
Triangle Orthocenter:

L'ortocentre és tres altituds que es creuen del triangle. Si l'ortocentre es troba dins, significa que el triangle és agut.

Per trobar l'ortocentre d'un triangle amb els valors coneguts de coordenades, primer trobeu el pendent dels costats, després calcular el pendent de les altituds, de manera que coneixem les línies perpendiculars, ja que a través dels punts AB i C, per fi, resolució qualsevol 2 de les 3 línies perpendiculars anteriors.

Per exemple, per apuntar A (4,3), B (0,5) i C (3, -6)

L'Orthocenter és (8.05263, 4.10526).

Orthocenter d'una calculadora de triangle