Calculadora d'equacions de dos punts

  X   Y
A :  
B :  
 
Linear Equation:    
Slope:    
X Intercept:    
Y Intercept:    

Fórmula de dues línies:

Per: Punt A: (x 1 , y 1 ), punt b: (x 2 , y 2 )

Pendent M = (Y 1 -y 2 ) / (x 1 -x 2 )

X Intercept A = X 1 - y 1 * (x 1 - x 2 ) / (y 1 - y 2 )

Y intercept b = y 1 - mx 1

Equació de línia: y = mx + b

Per a InstaCne, punt A: (3, 2), punt B: (7, -4), pendent M = -6/4 = -1.5.

Y Intercept b = 6.5, x intercepteu A = 4.333333, Equació de línia: y = -1.5x +6.5