Calculadora d'equacions de bisectriu perpendicular

  A:
  B:
   
Perpendicular Bisector Equation:

Segons les coordenades donades (x 1 , y 1 ) i (x 2 , y 2 ), perpendicular Calculadora de bisectriu per esbrinar la bisectriu perpendicular de la línia.

En la geometria analítica, una bisectriu perpendicular és una línia que tots els punts en què són equidistants de les coordenades A (x 1 , y 1 ) i b (x 2 < / sub>, y 2 ). Per tant, una bisectriu perpendicular és en realitat una línia que interseca la línia donada AB a 90 graus.

Per exemple, per assenyalar un (2,5), punt B (8,3), la bisectriu perpendicular d'ells és y = 3x -11.

Calculadora d'equacions de bisectriu perpendicular