Calculadora de coordenades mitjanes en dues dimensions

X1: Y1:
X2: Y2:
Mid Point

La calculadora per trobar un punt mig entre dos punts A i B.

Fórmula de mig punt

(x1 + x2) / 2, (y1 + y2) / 2

Calculadora de coordenades mitjanes en dues dimensions