Forma de dos punts Equació de calculadora de línies

X1: Y1:
X2: Y2:
 
Equation :

La calculadora per trobar l'equació d'una línia recta passant pels dos punts donats.

Fórmula de dues formes de punt

(yy 1 ) / (i -y 1 ) = (xx 1 ) / (x 2 -x 1 )

Per exemple, a dos punts (-2, 4), (3, -2)

L'equació de la línia: 6x + 5Y = 8

Forma de dos punts Equació de calculadora de línies