Longitud d'arc i àrea de la calculadora de segments de paràbola

Diameter (b):    
Height (h):    
         
Area :    
Arc Length :    

Una paràbola de paràboles plural o paràbola és una corba bidimensional i simètrica de mirall. Pot estar en qualsevol orientació en el seu pla i aproximadament en forma de U.

ARC Longitud i àrea de fórmula de paràbola:

1. Àrea = 2 * H * B;

2. ARC Longitud = SQRT (B 2 + 16 * h 2 ) / 2 + b 2 * ln ((4 * h + sqrt) (b 2 + 16 * h 2 )) / b) / (8 * h)

Longitud d'arc i àrea de la calculadora de segments de paràbola