Gràfic de línies perpendiculars

 –  o  +  ←  ↓  ↑  → 
A
B
C

slope m1 = -3.00

slope m2 = 0.33

5
10
-5
-10
5
-5
x
y

Click the A or B point and drag to change.

Podeu moure el gràfic amunt, a l'esquerra, a l'esquerra si manteniu premuda la tecla "Majús" i arrossegueu el gràfic.

Cerqueu les línies perpendiculars de pendent.

Quan pendent m 1 = -3.00 de manera que el pendent de línia perpendicular és: pendent m 2 = 0,33

Gràfic de línies perpendiculars