Pendent i intercepció y d'una gràfica de línia recta


Arrossegar punt A o punt B, es podria obtenir resultat de l'equació lineal en el formulari y = mx + b. A continuació, podeu obtenir:

Una línia vertical (què és m? Què és b?)

Una línia horitzontal (què és m? Què és b?)

Una línia a través de l'origen (què és m? Què és b?)

Pendent i intercepció y d'una gràfica de línia recta