Calculadora d'equacions hiperbòliques

x0 :y0 :
a  :b   :
Hyperbola Focus F:    
Hyperbola Focus F':    
Asymptotes H'L :    
Asymptotes L'H :    
Hyperbola Eccentricity :    
 

En matemàtiques, una hipèrbola plural o hiperbola o hiperbola és un tipus de corba llisa, té dues peces, nomenades com a components o branques, s'assemblen a dos arcs infinits i són imatges de mirela les unes de les altres. la hiperbola estesa en un avió.

Fórmula d'hiperbola:

Gràfic d'hiperbola:

Equació d'hiperbola i gràfic amb centre C (x 0 , y 0 ) i l'eix principal paral·lel a l'eix x. Si l'eix principal és paral·lel a l'eix Y, intercanvi X i Y durant el càlcul.

Equacions de calculador Hyperbola:

Hyperbola Focus f x Coordinated = x 0 √ (a 2 + b 2 )

Hyperbola Focus f y Coordinated = y 0

Hyperbola Focus f 'coordinate = x 0 - √ (a 2 + b 2 )

Hyperbola Focus f 'Y Coordinated = Y 0

Asymptotes h'l: y = (b / a) x + y 0 - (b / a) x 0

Asymptotes lh ': y = (- b / a) x + y 0 + (b / a) x 0

Hyperbola excentricity = √ (A 2 + b 2 ) / a

Calculadora d'equacions hiperbòliques