Gràfic interactiu del pentàgon


Arrossegueu el punt A per canviar la posició i la mida del pentàgon.

Gràfic interactiu del pentàgon