Calculadora d'equacions de paràbola

  X   Y
Vertex :  
Focus :  
     
Standard Equation:    
Equation in Vertex Form:    

Una paràbola de paràboles plural o paràbola és una corba bidimensional i simètrica de mirall. Pot estar en qualsevol orientació en el seu pla i aproximadament en forma de U.

La paràbola implica una línia (la directriu) i un punt (el focus). Una paràbola és un gràfic d'una funció quadràtica, com ara y = x ^ 2.

L'equació de Parobola en forma de vèrtex

(X-h) 2 = 4a (y-k); (A = √ (H-X1) * (H-X1) + (K - Y1) * (K-Y1))

On vèrtex: (h, k), focus: (x1, y1).

Equació parobola en forma estàndard

Y = (1 / 4a) x 2 - (h / 2a) x + (k + h 2 / 4a);

On A = √ (H-X1) * (H-X1) + (K - Y1) * (K-Y1))

El gràfic d'equacions de Parobola a continuació:

La paràbola completa no té punts finals. A la part gràfica d'una paràbola és blau, són diverses característiques en altres colors. L'orientació de Parobola podria estendre's a la baixa, esquerra, dreta i cap amunt.

Calculadora d'equacions de paràbola