Vertex d'una calculadora de paràbola

Y = X2 +  X + 
Vertex X Coordinate :
Vertex Y Coordinate :

El vèrtex de paràbola o una equació quadràtica és el punt més baix o més alt d'aquesta equació.

Vertex de fórmula d'equacions quadràtiques (paràbola):

Y = destral 2 + bx + c (A ≠ 0)

A continuació, la coordinació de vèrtexs = -b / 2a, coordenades = f (-b / 2a).

Per exemple, en una paràbola o equació aqüadràtica com y = x 2 + 2x + 5, x = -b / 2a = -2 / 2 * 1 = -1/1 = -1. Torneu-ho a l'equació, Y = 1 - 2 + 5 = 4, de manera que el vèrtex de la paràbola és (-1,4).