Calculadora de coordenades mitjanes en tres dimensions

X1: Y1: Z1:
X2: Y2: Z2:
Mid Point

La calculadora per trobar un punt mitjà entre tres punts A i B.

Fórmula de mig punt

El punt mitjà d'A (x 1 , y 1 , z 1 ) i b (x 2 , y 2 , z 2 ) és (x 1 + x 2 ) / 2, (y 1 + i 2 ) / 2 (z 1 z 2 ) / 2.

Calculadora de coordenades mitjanes en tres dimensions