Circuncenter de la calculadora de triangle

Enter the coordinates of a triangle:
     X    Y
A:
B:
C:
 
Triangle Circumcenter:

El circumcentre d'un triangle es troben els bisectors perpendiculars.

Si voleu trobar el circumcentre d'un triangle, primer trobeu els pendents i els punts mitjans de les línies de triangle. A continuació, els bisectors perpendiculars de les línies de triangle, perdent els dos parells d'equacions, el punt d'intersecció és el circumcentre.

Per exemple, hi ha punts A (1, 3), B (5, 5), C (7, 5), el circumcentre és (6, -2).

El circumcentre d'un triangle dret es troba al centre de la hipotenusa

El circumcentre d'un triangle agut es troba dins del triangle

El circumcentre d'un triangle obtusa es troba fora del triangle

Circuncenter de la calculadora de triangle