Distància perpendicular des d'un punt fins a una calculadora de línia

X1: Y1:
Ax + By + C = 0
A: B: C:
Length of Perpendicular