Pendent d'una calculadora de línia recta

Y2: Y1:
X2: X1:
   
  Line Slope (m):  

El pendent és l'angle allunyat de l'horitzontal d'una línia recta.

Pendent d'una fórmula de línia recta

m = (y2 - y1) / (x2 - x1)

On, m = pendent de la línia,

X1, X2 = X Coordenades, Y1, Y2 = Y Coordenades.

Pendent d'una calculadora de línia recta