Calculadora de dos punts amb angle de distància de pendent

X1 = Y1 =
X2 = Y2 =
   
Slope:
Distance:
Angle:
Equation:

Fórmula de forma de dos punts

m = (y2-y1) / (x2-x1)

Distància = arrel quadrada ((x2-x1) 2 + (y2-y1) 2 )

Angle = arctan (m)

La línia d'equació és y = mx + b

On: m = pendent

Per exemple, dos punts (x1, y1) és (2, 5), (x2, y2) és (6, 8)

Llavors m = (8 - 5) / (6 - 2) = 0,75.

Distància = sqrt ((8-5) 2 + (6-2) 2 )) = 5.

Angle = arctan (0,75) = 36.86989765

Equació: Y = 0,75x + 3,5

Calculadora de dos punts amb angle de distància de pendent