Formulari de pendent de punt d'equació d'una calculadora de línies

X1: Y1:
Slope(m):
Equation

Fórmula de formulari de pendent de punt

y - y1 = m (x - x1)

m és el pendent donat i (x1, y1) és el punt donat.

Per exemple, per trobar l'equació de la línia recta que passa pel punt (3, -6), i el pendent és m = 4

L'equació de línia: Y = 4X -18.

Formulari de pendent de punt d'equació d'una calculadora de línies