Gradient o pendent d'una línia de línia i inclinació

 –  o  +  ←  ↓  ↑  → 
A
B
C

slope m
= rise / run
= 7.6 / 9
= 0.8

(-9, -4)

(0, 3.6)

(0, -4)

y2y1
= 3.6 − -4
= 7.6

x2x1
= 0 − -9
= 9

5
10
-5
-10
5
-5
x
y

Click the A or B point and drag to change.

Podeu moure el gràfic amunt, a l'esquerra, a l'esquerra si manteniu premuda la tecla "Majús" i arrossegueu el gràfic.

Cerqueu el pendent de la línia que uneix els punts (-9, -4) i (1, 3).

Així que el pendent és: 0,7

Gradient o pendent d'una línia de línia i inclinació