Calculadora de punt d'equilibri (dues línies)

X +  Y = 
X +  Y = 
X = Y =
 

En la geometria euclidiana, el punt d'equilibri o la intersecció d'una línia i una línia és un punt si les dues línies no són paral·leles o no mateixes.

Fórmula de calculadora de valors X i Y

A les línies: un 1 x + b 1 y = c 1 , un 2 x + b 2 y = c 2

Punt d'equilibri: x = (C2B1 - C1B2) / (A2B1 - A1B2), y = (A1C2 - A2C1) / (B2A1 - A2B1)

Per exemple, la línia 2x + 3y = 4, i 3x + 4y = 5, la intersecció de les dues línies és x = -1, y = 2.

Calculadora de punt d'equilibri (dues línies)