Dues formes d'intercepció d'equacions d'una calculadora de línies

x-intercept(a)
y-intercept(b)
   
Equation :

Fórmula de formulari d'intercepció

x / a + i / b = 1

on A i B ≠ 0.

Dos formulari d'intercepció per trobar l'equació d'una línia recta amb X - Intercept i Y - Intercept.

Per exemple, A = 3, B = 4, l'equació és 4x + 3Y = 12.

Dues formes d'intercepció d'equacions d'una calculadora de línies