Gràfic interactiu de radians i arc


Les radians són una forma alternativa de mesurar els angles. Arrossegueu el punt d al voltant del cercle, podeu obtenir el resultat de canvi de longitud i angle de l'arc en radiants (amb radi 6).

Fórmula: angle = Arclength / radi. Ara 1,5 radians seran al voltant de 90 º i 3 radians seran uns 180 º. 1 radian és aproximadament de 57,3 °.

Gràfic interactiu de radians i arc