Centroide d'una calculadora de triangle

X1: Y1:
X2: Y2:
X3: Y3:
 
Centroid(G)

El centroide d'un triangle és la intersecció de les mitjanes. El centroide divideix cada mediana en una proporció de 2: 1.

Centroide d'una fórmula de triangle:

(x1 + x2 + x3) / 3, (y1 + y2 + x3) / 3

Aquesta eina us ajudarà de manera dinàmica per calcular el centroide d'un triangle. El càlcul analític es fa més fàcil.

Centroide d'una calculadora de triangle