Calculadora de pèrdues de pressió

friction coefficient
length pipe/duct (m, ft)
hydr. diameter (m, in)
density (kg/m3, lb/ft3)
flow (m3/s, ft3/min)
SI-units
Imperial units

La calculadora per calcular la pèrdua de pressió en una canonada, un conducte o un tub. La Conditon és de 20 o c, 1,2 kg / m 3 i 6 m / s.

La fórmula d'equacions de Darcy-Weisbach

ΔP = λ (l / d h ) (ρ v 2 / 2)

on

λ = Coeficient de fricció Darcy-Weisbach

D h = diàmetre hidràulic (m)

ρ = densitat (kg / m 3 )

l = longitud del conducte o canonada (m)

ΔP = pèrdua de pressió (PA, n / m 2 )

Calculadora de pèrdues de pressió