Calculadora de desviacions de feixos rectangulars buits

Length (Inches):
Width (Inches) :
Height (Inches) :
Wall Thickness (Inches)
Force (Pounds) :
Material :
  
Deflection : Inches
Bending Stress : PSI

Fórmula de deflecció de feixos rectangulars buits

Moment d'inèrcia per a bigues de rectangle buit = (amplada * Alçada 3 ) - (INSIDE_WIDTH * INSIDE_HEIGHT 3 ) / 12

On e = modulas d'elasticitat a psi

Indicador de flexió = (Força * Longitud) / (MI / (0,5 * hheight)

Deflection = (longitud 3 * força / (3 * e * mi)

Per exemple, quan l'amplada (polzades) = 4 longitud (polzades) = 4 alçada (polzades) = 4, el gruix de la paret (polzades) = 2, força (lliures) = 1, material = acer, llavors deflecció = 1 polzades, flexió Estrès = 0,375 psi.

Calculadora de desviacions de feixos rectangulars buits