Captura el solucionador de velocitat de l'aire

Smaller Outlets

air flow (m3/s, ft3/s)
distance (m, ft)
 
 
 

Larger Outlets

air flow (m3/s, ft3/s)
distance (m, ft)
area (m2, ft2)
 
 

Captura la fórmula de velocitat d'aire

v c = q / (4 π x 2 ) = v o a / (12 x 2 ) = v o π d 2 / (48 x 2 ).

on

A = Àrea de conductes (m 2 , ft 2 )

q = flux de volum de l'aire (m 3 / s, ft 3 / s)

v o = velocitat de l'aire a l'obertura de sortida d'escapament (m / s, ft / s)

v c = capturar la velocitat de l'aire a la distància x de la sortida de l'escapament (m / s, ft / s)

x = distància de sortida de l'escapament (m, ft)

D = diàmetre de sortida de l'escapament (M, FT)

A punts de venda més grans que s'hauria de modificar

v c = v o a / (a ​​+ 10 x 2 ) = q / (a ​​+ 10 x 2 )

Captura el solucionador de velocitat de l'aire