Tub quadrat a la calculadora central

A (Exterior Side) : mm
B (Interior Side) : mm
Inertia : mm4
Modulus : mm3
Radius : mm
Area : mm2

Tub quadrat a la fórmula central

Modulus = (a 4 - b 4 ) / 6 * a

RADIUS = ((A 2 + b 2 ) / 12) 1/2 àrea = A 2 - b 2

Inertia = (a 4 - b 4 ) / 12

Tub quadrat a la calculadora central