Solució de diàmetre hidràulic

length side a (m, ft) length side b (m, ft)

La calculadora per calcular el diàmetre hidràulic de conducte o tub rectangular.

Fórmula de diàmetre hidràulica

D h = 4 a b / (2 (a + b)) = 2 A b / (a ​​+ b)

on b = alçada / amplada del conducte (m, ft), a = amplada / alçada del conducte (m, ft).

Solució de diàmetre hidràulic