Sol·licitud de línies de canonades d'aire comprimit

Metric Units

air flow (m3/min)
pipe length (m)
ins. diameter (mm)
init. pressure (kg/cm2)

Imperial Units

air flow (cfm)
pipe length (feet)
inside diameter (in)
initial pressure (psi)

Línies de canonades d'aire comprimides Fórmula de solucions

dp = 7.57 q 1.85 l 10 4 / (d 5 p)

on

q = flux de volum de l'aire a les condicions atmosfèriques (m 3 / min)

dp = caiguda de pressió (kg / cm 2 )

d = diàmetre interior de la canonada (mm)

p = ABS inicials. Pressió (kg / cm 2 )

l = longitud de la canonada (m)

1 kg / cm2 = 98068 pa = 0,97 atmosfera = 0,98 bar = 736 mm hg = 10 m h2o = 10000 mm h2o = 2050 psf = 14.2 psi = 29 en hg = 394 a h2o = 32,8 peus h2o

Sol·licitud de línies de canonades d'aire comprimit