SCFM a ACFM

The ACFM is Actual Cubic Feet per Minute, The SCFM is Stand. Cubic Feet per Minute

SCFM
stand. air press. (psia)
stand. air temp. (oR)
actual conditions
air press. (psia)
saturation press. (psia)
relative humidity
amb. air temp. (oR)

SCFM a la fórmula ACFM

ACFM = SCFM [P std / (p llei - p sat φ) (t Llei / T std )

on

scfm = peus cúbics estàndard per minut

acfm = peus cúbics reals per minut

φ = Humitat relativa real

p std = pressió de l'aire absoluta estàndard (PSIA)

t std = temperatura estàndard ( o r)

p sat = pressió de saturació a la temperatura real (PSI)

t acte = temperatura real ambient ambient ( o r)

p acte = pressió absoluta al nivell real (PSIA)

SCFM a ACFM