Potència hidràulica i eix d'una calculadora de bomba

SI-units

flow capacity (m3/h)
density of fluid (kg/m3)
gravity (m/s2)
differential head (m)
pump efficiency

Imperial units

flow capacity (gpm)
density of fluid (lb/ft3)
gravity (ft/s2)
differential head (ft)
pump efficiency

Fórmula de potència de la bomba d'eix

p s = p h / η

on

η = Eficiència de la bomba

p s = potència de l'eix (kw)

Fórmula de potència de bomba hidràulica

p h = q ρ g h / (3.6 10 6 )

on

g = gravetat (9,81 m / s 2 )

p h = potència (kW)

q = capacitat de flux (m 3 / h)

ρ = densitat de fluid (kg / m 3 )

h = capdavanter diferencial (m)

Potència hidràulica i eix d'una calculadora de bomba