Calculadora de pèrdues de pèrdues de canonades d'aigua

pipe length (ft)
design coeff.
flow rate (gal/min)
(inch)
 
 

Tubs d'aigua Fórmula de pèrdua de cap

f = 0.2083 (100 / c) 1.852 q 1.852 / d h 4.8655

on

d h = dins del diàmetre hidràulic (polzades)

q = flux de volum (gal / min)

C = Tozen-Williams Rougness Constant

f = pèrdua de cap de fricció en peus d'aigua per 100 peus de canonada (ft h20 / 100 pipe)

Calculadora de pèrdues de pèrdues de canonades d'aigua