Eficiència de la calculadora de motors de calor

Cold Reservoir Temperature:
Hot Reservoir Temperature:
Efficiency:

Eficiència de la fórmula del motor de calor

Eficiència Max = 1 - T c / t

on:

T = temperatura del bervari calent

T c = temperatura del bestiar fred

Eficiència de la calculadora de motors de calor