BEAM suporta la calculadora

Length of beam (m, ft):

Dist. from R1 (m, ft) Force F1 (N, lbf):
Dist. from R1 (m, ft) Force F2 (N, lbf):
Dist. from R1 (m, ft) Force F3 (N, lbf):
Dist. from R1 (m, ft) Force F4 (N, lbf):
Dist. from R1 (m, ft) Force F5 (N, lbf):
Dist. from R1 (m, ft) Force F6 (N, lbf):
 

Feix suporta fórmula:

f 1 a f1 f 2 a f2 ... + f n a fn = r a r1 + r a r2

on r = força de suport (n, lb f ) , f = força de càrrega (n, lb f ) , a = la distància de la força a una referència comuna.

BEAM suporta la calculadora