Calculadora de combustible després de la publicació

Elapsed trip time in hours:
Start Of Trip Fuel In Gallons In All Tanks:
Capacity of fuel in Gallons:
Gallons Per Hour (GPH) Consumption Rating:
Calculated Fuel Ramaining: Gallons
Current Fuel Load: Gallons
Beginning Fuel Load: Gallons
Topping Tanks (Jet A) Would Increase Current Weight: Pounds
Topping Tanks (AvGas) Would Increase Current Weight: Pounds

Fórmula de combustible de desplaçament

Jet a pes per galó (DW) = 6.84

Pes de gasolina Aviació per galó (GW) = 6.00

Capacitat total (Avgas) Pes de càrrega de combustible = (pes de combustible) * (GW)

Inici de càrrega de combustible = Pes de combustible * Tank

Ramaining de combustible calculat = (ST) - ((TT) * (GPH))

Càrrega actual de combustible = combustible calculat pel pes del combustible

Calculadora de combustible després de la publicació