Llei d'Ohm amb calculadora de potència


Current (I):    
Voltage (V):    
Power (P):    
         

Llei d'Ohm amb fórmula de potència

P = i * v

V: tensió, en volts (v)

I: actual, a AMPS (a)

P: Power, a JCurrent (I):


AmAkAuAboit
Voltage (V):


VmVkVuV
Power (P):


J (N.m)kJWatt Ho