Calculadora de tensió de BJT Transistor Bias

BJT Transistor Bias Voltage Calculator

Base Bias Type
RB (Base resistor)
(K ohms) 
VB (Bias Voltage)
(V)
RC (Collector resistor) (K ohms) 
RE1 (Emitter resistor 1) Bypassed (K ohms) 
RE2 (Emitter resistor 2) Gain control (K ohms) 
VP (Supply Voltage) (V)
Beta (DC Current Gain)
VBE (Base to emitter drop) (V)
Rs (Source Resistance): (ohms)
RL (Load resistor) (ohms) 
fT (Current Gain BW Product): Optional (MHz)
CCB (Collector-Base Cap.): Optional   (pF)
CBE (Base-Emitter Cap.): Optional   (pF)

Vc (Collector Voltage) (V) 
Ve (Emitter Voltage) (V) 
Vb (Base Voltage) (V) 
Ic (Collector Voltage) (mA) 
Ib (Base Voltage) (mA) 
gm (Transconductance)
rπ (Input Resistance of BJT, , at low freq)
  Saturated
  Cut off region

CE (Common Emitter) Configuration Parameters

A (Amplifier Voltage Gain)
Rin (ohms)
CMCE (Miller Capacitance) (pF)
BWCE (BW) (MHz)
RO ohms

CC (Common Collector) Configuration Parameters

A (Amplifier Voltage Gain)
Rin (ohms)
BWCC (BW) (MHz)
RO ohms

Tenint en compte la tensió de base, i la tensió de l'oferta, i tots els valors de resistència per trobar tots els valors del biaix del circuit de transistors.

Calculadora de tensió de BJT Transistor Bias