Calculadora de reactància L / C

Inductive Reactance (XL = 2pfL):

Inductance:
Frequency: 
  XL = ?

Capacitive Reactance (XC = 1 / (2pfC)):

Capacitance:

Frequency:     

XC = ?

Fórmula de reactància inductiva

Xl = 2 * pi * f * l, on l és la inductància a henrys

Fórmula de reactància capacitiva

XC = 1 / (2 * pi * f * c), on c és la capacitància en Farads i F és la freqüència.

Calculadora de reactància L / C